Universell utforming i maritim passasjertransport – passasjerskip, ferger og hurtigbåter

Veileder for universell utforming av skip, kaier, bygninger, informasjon, tjenester, prosesser og anskaffelser

Veilederen blir løpende oppdatert